Úvod sculptingu a štylizovaná busta 

Kurz je uzavretý. V prípade záujmu mi píšte. 

 

Sculpting Bust 101

Kurz Sculpting Bust 101 sa zameriava na základy modelovania a vytvorenie vlastnej busty pod?a konceptu. Je vhodný pre za?iato?níkov, ale aj pre tých, ktorí nemajú predošlé skúseností. Taktiež je vhodný pre všetkých, ktorí sa chcú u?i? designova? modeli tradi?nou technikou v modernej dobe. V tomto kurze Vás nau?ím ako designova? a „skulpti?“ koncept busty spôsobom, ktorý sa mi najviac osved?il.

Najprv si vytvoríme pevný podstavec a základnú formu hlavy. Postupným pridávaním hmoty a formovaním správnych tvarov, nám tak vznikne štylizovaná busta pod?a konceptu. Po?as „skulptenia,“ sa nau?íme ako tvori? vrásky, ako pridáva? tukovú alebo mäsovú hmotu a zahladzova? nežiaduce tvary alebo vyrovnáva? povrch. Na záver budeme vytvára? detaily

Podstatou kurzu nie je ani tak nadobudnutie zru?nosti vo vytváraní textúr, ale skôr v získaní schopností vytvárania správnych proporcií modelu a dôsledného navrhnutia konceptu.

 

Téma:

Úvod do „skulptenia“
Materiály a nástroje
Výroba podstavca pre bustu.
Základy „skulptenia“ a používanie nástrojov
Vytvorenie základnej formy
Zdokonalenie formy
Pridávanie detailov

Výu?ba kurzu je 180 €.+ 10 € material. 
Typ : Tradi?né „skulptenie“ (naživo)
Doba trvania: 2 x 8h/de?Materiály a nástroje:

CreatureAlchemy je partnerom firmy Creartive (Modelovacie hmoty a výtvarné potreby). Na E-shope CreARTive.cz si môžete sami zakúpi? materiál a náradie za výhodné ceny. Zakúpené produkty môžete používa? aj na kurzoch.


Materiál je v cene kurzu. Nástroje zapoži?iavam ú?astníkom kurzu len po?as samotného kurzu v triede.Požiadavky pre ú?as? v kurze:
Aby ste sa mohli zú?astni? základného kurzu, nepotrebujete predchádzajúce skúsenosti, avšak je len Vašou výhodou, ak máte skúsenosti s digitálnou tvorbou v „skulptení“ alebo v kreslení modelov, ?i  znalosti anatómie.


Registrácia/Prihlasovací formulár na Workshopy.

V prípade záujmu o pripravovaný workshop, alebo ak sa chcete dozvedie? viac, prosím, vypl?te formulár uvedený nižšie.

Všetky kurzy budú prebieha? v Ivanke pre Dunaji (google maps) (bližšie informácie Vám budú zaslané po registrácii).


FAQ:

Je možné si rozdeli? kurz namiesto SO a NE, na dve soboty, poprípade aj po?as týžd?a. Je to o dohode a treba ma v?as informova?.